Sklep internetowy, działający pod adresem moviegeek.pl  prowadzony jest przez firmę MiG s.c. Michał i Gabriela Oberda nr NIP PL 635-180-95-29, nr Regon 241501474, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Żorskiej 40.

1) Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.moviegeek.pl

2) Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3) Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

4) Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

5) Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6) Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP, Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

7) Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

8) Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Sprzedający w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

9) Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo oraz zaksięgowaniu wpłaty.

10) Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w www.moviegeek.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

    • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym jest przekazywane do realizacji.
    • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez: 1) PayPal. – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu. 2) Przelwy24 - Firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000347935).

11) Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto sklepu. Informacja o średnim czasie realizacji widnieje przy każdym produkcie.

12) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów  (zmiany koloru nadruku, rozmiaru, umiejscowienia i inne spersonalizowane nadruki) (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014).

*Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13) Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego

14) Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o., K-Ex Sp. z o.o. oraz InPost Sp. z o.o.

15) Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

16) Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy sklepu internetowego będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A. Natomiast, w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub według cennika firm kurierskich UPS Polska Sp. z o.o. oraz K-Ex Sp. z o.o. w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17) Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin.

18) Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

19) Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

20) Celem odbioru treści cyfrowych, o których mowa w pkt 19 Kupujący powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

21) Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

22) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 r.

Życzymy udanych zakupów.